Ved dammen på Dalsfoss i Kragerøvassdraget er Skageraks driftspersonell i gang med å montere kamera på lukehuset for de to flomlukene i dammen.

- Vi monterer kameraet for å kunne se hvor mye vann som går gjennom lukene. Det filmer i 360 grader slik at det også blir mulig å se et stykke ovenfor og nedenfor dammen, forteller avdelingsleder Joakim Moen.

Kan brukes ved fjernstyring

Per i dag må lukene styres manuelt fra dammen, men på sikt kan det være aktuelt å fjernstyre lukene. Da må man ha kamera for å ivareta sikkerheten.

- I denne omgang tester vi utstyret for å se om hvor gode bildene blir og om kommunikasjonen er stabil, sier Moen. 

Menn ved kamerafesteKameraet er det fjerde i rekken som er montert på Skagerak Krafts anlegg, men det er første gang det monteres utendørs.

- Vi har montert kameraer innendørs i tre kraftstasjoner de siste månedene. Der har vi allerede stabil kommunikasjon, men ved Dalsfoss får vi nå testet ut en mobilløsning, forteller fagansvarlig for IT-arkitektur i Skagerak Kraft, Kjetil Kristiansen.

Skal prøve kamera drevet av solceller

Kameraløsningen prøves ut som en del av internt program kalt Smartkraft. Programmet ser på løsninger for å ta i bruk ny og rimelig teknologi som kan gjøre arbeidshverdagen sikrere og mer effektiv. Kameraene er særlig tiltenkt driftspersonellet som kan bruke disse til å få bedre oversikt over en installasjon som ligger et stykke unna oppmøteplassen.

- Vi har hatt utfordringer med kommunikasjonen til enkelte av vannstandsmålerne vi har i vassdraget vårt. Med en løsning som den på Dalsfoss håper vi å få en stabil kommunikasjon. I tillegg får vi levende bilder som en bonus.

Det jobbes også med en løsning hvor solceller og batteri kan brukes som strømforsyning. Da kan det for eksempel være mulig å sette opp kamera ved et bekkeinntak for å se om det er nødvendig å renske inntaket for kvist eller andre hindringer.

Strenge personvernregler

Utstrakt bruk av kameraer reiser også noen spørsmål knyttet overvåking og personvern. Derfor er hvert enkelt kamera gjenstand for en kritisk vurdering.

- For at vi skal kunne sette det opp må det ha et klart formål. Dersom kameraet står utendørs skal ikke andre grunneieres eiendom filmes, og ved kameraet må det merkes tydelig at området er videoovervåket, forteller Kristiansen.

I tillegg skal bildene fra kameraene bare benyttes av et lite antall medarbeidere som bruker disse i tråd med formålet. I praksis vil det først og fremst være personell ved driftsområdene som skal bruke disse i det daglige.