En mild januar måned betyr mindre strømforbruk til oppvarming av hus og hjem. Kombinert med kraftprodusentenes rikholdige vannmagasin gir det et stort ressursoverskudd og en svært lav strømpris. 

- Kraftprodusentene må få ut kraft før snøsmeltinga, som normalt starter i april. Til tross for en mild og snøfattig vinter i lavlandet, er det godt med snø på høyfjellet, forteller kraftanalytiker Eirik Lund Sagen i Skagerak kraft. 

Daglig prissetter han og kollegaene kraften som selges til den nordiske strømbørsen Nord Pool Spot.

Trippel pris

Analytikerne i Skagerak Kraft gjør daglige prisvurderinger ut fra værbildet. 23. januar var kraftprisen i Sør-Norge 20,6 øre/kWh. På samme dag i fjor var den 66,1 øre/kWh. 

- Akkurat nå har vi vær og vind som styrer prisen veldig. En våt og mild vinter gir høyere magasinfylling enn normalt, og vi ser en stor forskjell fra i fjor til samme tid, sier kraftanalytiker Eirik Lund Sagen i Skagerak Kraft. 

Lagrer opp

Vannkraften kommer fra store vannmagasin som er demmet opp. Lagringskapasiteten gjør at dammen fungerer som batteri, og kraftprodusentene velger hvor mye energi som skal produseres ved å regulere vannstrømmen. 

Selges på børs

Kraftprodusentene legger inn bud på strømbørsen med hvilken pris de vil selge for. Blir prisen lavere enn budet, får de ikke solgt. På den måten kryper prisen stadig lenger ned, fordi produsentene ikke vil risikere å sitte med fulle vannmagasin når det stadig kommer mer nedbør. Blir magasinene for fulle øker sannsynligheten for vanntap, og da tjener ikke kraftprodusentene så mye som ei øre på det. 

- Da lønner det seg for mange produsenter å produsere krafta nå, selv om prisen er lavere enn normalt på vinteren, sier Sagen. 

Mye snø i fjellene, og mer nedbør som fyller magasinene direkte, gir også et dramatisk fall i forventa kraftpris for sommeren. 

- Når produsentene ser at den forventede strømprisen for sommeren er lav, blir det en kamp om å selge kraft nå, nå som prisen tross alt er litt høyere. Det blir en kamp der man nesten underbyr hverandre, sier han. 

Dobbelt så mye nedbør

I årets første to uker var det dobbelt så mye nedbør som normalt.  Nedbør som vanligvis legger seg som snø har kommet som regn. I tillegg kommer et kraftig tilsig i magasinene fra snø som har smeltet tidligere enn vanlig. 

- Vannmagasinene må også ha nok plass til smeltevannet på vårparten. Selv om det ikke er snø i lavlandet, er snøprosenten høy i fjellet. Når varmen kommer smelter snøen og fyller opp dammene på nytt. 

Det er usikkert hvor lenge den våte og milde perioden vil vare. Kraftselskapene håper naturlig nok på godt gammeldags vintervær. 

- Oppvarmingen trumfer alt på vinteren. Er det kaldt går kraftprisen opp. 

Lavt i hele Norden

Også i nabolandene er strømprisen lav, og særlig har vindkraftnæringa nytt godt av mye vind. Samtidig opplever store deler av Europa en vinter som er i det varmeste laget. Den lave kraftprisen i Europa påvirker også strømprisen her hjemme.  

Legger lokk på prisen

Mye vann i magasinene og snø i fjellene legger et lokk på strømprisen. Og så lenge vinteren er mild og Ola Nordmann ikke trenger ekstra varme til hus og hjem, fortsetter den lave prisen på vannkraften.  

- Prisen er et resultat av tilbud og etterspørsel. Kombinasjonen av mye nedbør, lavt forbruk og mye vind gir oss lave priser i dag.  Vi er fortsatt i en situasjon der mye kan skje, og kommer kulda – da går prisen opp, sier Sagen.