Vi arbeider kontinuerlig med å avklare hvordan situasjonen påvirker pågående og planlagte prosjekter, i tillegg til leveranser knyttet til daglig drift. I den forbindelse er vi avhengige av tett dialog med våre leverandører.

Skagerak Energi vil holde de berørte leverandørene orientert om eventuelle forsinkelser eller utsettelser av aktiviteter fra vår side som følge av den anstrengte situasjonen som vi alle befinner oss i.

Dersom dere som leverandør har informasjon om hvordan korona-situasjonen vil påvirke leveranser til oss, ber vi dere ta kontakt med deres kontaktperson i Skagerak Energi.

Henvendelser kan også rettes til kontaktpersoner i vår anskaffelsesseksjon, som er oppgitt på våre hjemmesider.

Eventuelle konsekvenser av manglende leveranser vil bli vurdert fra sak til sak basert på bestemmelsene i de kontrakter som er inngått.