Samfunnet trenger mer fornybar energi. Greenstat og Skagerak Kraft går derfor sammen for å utvikle en solcellepark i Lågendalen i Vestfold. Solcelleparken er første skritt i retning av det som kan bli en større satsning på solkraft for de to fornybarselskapene.

Les mer om solpark-planene her.

Vil bygge pilotanlegg

Gjennom det felles selskapet Engene Solar planlegger de å bygge det første pilotanlegget i Hvarnes i Larvik kommune. Solparken har en makskapasitet på 6,1 mega watt peak (MWp). Parken vil produsere opp mot 6,5 GWh årlig, noe som vil dekke årsforbruket til om lag 325 norske husstander. 

Konsesjonssøknaden for Engene solkraftverk er nå under behandling hos Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Høringsfristen er 8.3.23. Engene solkraftverk har forventet byggestart Q2 2023 og ferdigstillelse Q4 2023.