Konsentrert over store arbeidsbord sitter 10 dedikerte studenter sammen for å løse store oppgaver for kraftprodusenten.  

– Å jobbe som sommerstudent i Skagerak kraft er veldig lærerikt og utfordrende. Prosjektene våre er meningsfulle og gir oss motivasjon til å gjøre en så god jobb som mulig. Som del av energibransjen er Skagerak med på å utforske den nyeste teknologien og innovative løsninger. Dette gir oss super erfaring og gode forutsetninger til å utvikle oss i teknologimarkedet, sier Skjalg Nysæter, som er i gang med en femårig integrert masterutdanning i Ingeniørvitenskap og IKT ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Sammen med de andre studentene skal han finne svar på evige utfordringer for kraftprodusenten: Hvor mye av snøen som ligger i fjellet vil smelte til vann, ende opp i et regulert magasin og brukes til kraftproduksjon? Hvor mye av snøen vil fordampe eller finne andre veier? Hvor mye regn kan vi vente oss?  
Usikre prognoser på tilsig, på energipris, og faktisk informasjon, som vannstanden akkurat nå, kombinert med de fysiske egenskapene til kraftverket, kulminerer i det store spørsmålet: Skal vi kjøre kraftverket nå, eller senere?

Utvikler nye verktøy

Det mangler ikke på data, men svarene kan likevel være vanskelige å tyde. Derfor er Bertine Knudsen, Skjalg Nysæter og Linus Edvardsen godt i gang å utvikle et grensesnitt for nye hydrologiske modeller for Skagerak Kraft i sin sommerjobb.

– I dag har vi mye informasjon og tilsig, værprognoser, og fysiske forhold i vassdragene våre. Vi har mulighet til å sette opp mange sensorer, som gir oss enda mer informasjon. Mer informasjon gir oss bedre energidisponering, men dette er så komplekst at vi trenger et nytt grafisk grensesnitt, og dette utvikler tre av studentene for oss i sommer. Det er mye læring for dem, og veldig nyttig for oss, sier Sten-Enok Wersland, avdelingsleder Modellutvikling i Skagerak Kraft.

Vil du jobbe med oss? Se mulighetene for studenter og nyutdannede

Studentene selv er godt fornøyd med erfaringene de får fra sommerjobben.  

– Skagerak er en høyst moderne og konkurransedyktig bedrift, og en attraktiv arbeidsplass. I løpet av tiden jeg har vært her har jeg brukt mye av det jeg har lært fra NTNU, og bedriften følger trendene når det kommer til smidig utvikling, ny teknologi, og ikke minst et utrolig bra arbeidsmiljø, sier Bertine Knudsen, som er i gang med en femårig integrert masterutdanning i Datateknologi ved NTNU. 

studenter som jobber

Flere markeder

Lena Nilsson, Eric Karlsen, Matias Flatebø, Ulrik Egge Husby og Andreas Lindkjenn Bø, Andreas Aarrestad og Ina Sagen er også ansatt for sommeren. Disse sju studentene jobber med å sette opp en avansert skyggekjøring sammen med Versiro, et nyoppstartet selskap fra NTNU, for å finne svare på når kraftprodusenten bør legge inn bud i intradagmarkedet, og regulerkraftmarkedet (mFRR). 

Ulike deler av kraftmarkedet

  • Skagerak Kraft selger kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. I Day aheadmarkedet handler alle strømleverandørene sin strøm i nåtid (spotpris), en pris som settes etter tilbud og etterspørsel, og fastsettes dagen i forveien, med endring time for time i løpet av dagen. Fristen for å handle i dette markedet settes mellom klokka 8.00-12.00 dagen før. 
  • Intradagmarkedet er en del av kraftmarkedet der det handles kontinuerlig i tidsrommet mellom klareringen i Day-aheadmarkedet og fram til en time før driftstimen, og gir kraftprodusenter og strømselskaper en mulighet til å handle seg i balanse dersom de ser at produksjonen eller forbruket blir annerledes enn deres meldte posisjon i Day-aheadmarkedet.
  • Tertiærmarkedet, også kalt regulerkraftmarkedet eller mFRR, er manuelle reserver og blir aktivert hvis ubalanser i kraftsystemet vedvarer. Dette markedet er felles for hele Norden. 


Ine, Erik, Ulrik, Andreas, Andreas, Mathias og Lena tester ut koordinert budgivning i intradagmarkedet og MFRR-markedet. 

– De utvikler modeller som oppdaterer de kontinuerlige budene i intradagmarkedet, et marked som svinger mer nå enn tidligere på grunn av det grønne skiftet, med mer elektrifisering og mer uregulerbar kraft som sol og vind inn i markedet. Disse sommerstudentene driver med optimalisering på tvers av markeder, rett og slett – og dersom de lykkes kan modellen deres være en slags hellig gral for kraftmarkedet, sier Wersland. 

En del av arbeidet går ut på å sammenligne verktøy og arbeidsmetoder for optimalisering og beslutninger inn mot energidisponering og handel i kraftmarkedet. Dette kalles benchmarking, og målet er å oppnå forbedringer for Skagerak Kraft.

– Vi trenger en trygghet for at verktøyene våre er gode. Vi vet at vi kan bli bedre, fordi det alltid er noe å hente. Når vi tenker på de store volumene i kraftmarkedet, kan små endringer gi store utslag, og enhver forbedring er viktig, sier avdelingslederen. 

Les også: Vant fram blant 109 søkere