Januarsola henger lavt over fjellet og vinden har visket bort snøskutersporene fra i går. I samlet tropp kjører 15 mann fra Skagerak Kraft snøskuterne opp bratte heng og over islagte vann. Blikket er ikke festet på utsikten og de naturskjønne omgivelsene, men mot topper og skrenter for å identifisere det som kan være livsfarlige forhold på vinterstid i fjellet. Denne uka har flere av energioperatørene fra driftsområde Vest, Nord og Valdres vært på snøskredkurs i Lifjell. 

Mer ekstreme forhold

Vintervær er ikke bare vintervær, det gir en snøfattig januar i store deler av Telemark og Vestfold en pekepinn på. Klimaendringene gir mer ekstreme forhold i fjellet, forteller kursholder Steinar Hustoft i GeoRisiko. 

- Vi ser mer ekstremvær som større nedbørsmengder, kraftigere mildvær, langvarige kuldeperioder og mer vind  - alle er faktorer som påvirker skredfaren. Dette påvirker forholdene for de som ferdes i fjellet vinterstid, særlig for energioperatørene som må rykke ut under krevende værforhold. Da er det viktig at kunnskapen er på plass, sier Hustoft. 

De 15 energioperatørene ved driftsområde Nord, Vest og Valdres har hatt to dagers opplæring i skredfarevurdering og risikohåndtering ved Lifjell. Neste uke skal et nytt parti trene ved Blefjell. 

- Noe av det viktigste de lærer er å indentifisere skredterreng. Vi øver også på kameratredning med skredsøkere, å lese terreng og finne hvor det er hensiktsmessig å kjøre med skuter. Det handler i stor grad om å etablere tryggere ferdselsvaner, ikke ulikt vanen dere allerede har med å parkere bilen med "snuten ut", sier Hustoft. 

Årsaken til at energioperatørene får skredkurs er en økende oppmerksomhet rundt sikkerhet og skredfare. 

- De siste årene har vi også sett eksempler på at det kan gå galt, andre steder i landet, sier Hustoft. 

Sammen med kollegaene jobber han som skredgeolog og tindeveileder, og er observatør til NVEs snøskredvarsel. Han er tydelig på at alle innen vannkraft og energisektoren som har mye drift i fjellet vinterstid bør ha opplæring i snøskred og skredredning.  

- Dette er veldig nyttig, samtykker Jørn Bratvold fra driftsområde Valdres. 

Kan fort gå galt

Energioperatørene gjør blant annet snømålinger vinterstid, men har også en del ferdsel til dammer og lukehus med snøskuter eller sekshjuling i vinterhalvåret. 

- Det blir 10-15 turer i løpet av vinteren, men vi kjører heldigvis mest i fint terreng. Likevel er det veldig nyttig å vite mer om hva vi skal se etter og å vite hva som kan være farlig. Det kan fort gå galt, sier Ståle Storlid, energioperatør i driftsområde Telemark Nord.