300 meter inne i fjellet ledes vannet fra Grunnåi gjennom to aggregat. Der dannes det på det meste nok elektrisitet til å forsyne 3300 husstander med strøm. 

Etter at kraftverket ved Grunnåi ble satt i drift i 2006 forsto Skagerak Kraft at det var mer vann i omløp enn det aggregatet var dimensjonert for. 

– Spesielt ved vårflommen rant det mye vann forbi. Vi mente det var lønnsomt å sette inn et aggregat til, sier prosjektleder Ingunn Granstrøm i Skagerak Kraft. 

Et forprosjekt i 2015 fant ekstra lønnsomhet med et ekstra aggregat, og etter at Aggregat 2 ble satt i drift i november 2019 har det vist seg å hente enda mer kraft fra vannet enn antatt. 

Artikkelen er hentet fra Skagerak Energis årsrapport for 2019

Bedre effekt

I utgangspunktet skulle det nye aggregatet kjøres for å utnytte flomvannet, men vinterstid når det er lite vann, har det nye aggregatet overtatt hovedproduksjonen av kraft. 

– Den nye turbinen har en virkningsgrad opp mot 92 prosent, to prosent mer enn det første aggregatet. Her får vi mer kraft fra hver dråpe, forteller prosjektlederen. 

Den nye turbinen ved Grunnåi lager alene nok energi til å forsyne 550 husstander med strøm. 

Skreddersøm 

Vannkraft-produksjon er skreddersøm i praksis. Nedetiden på det første aggregatet måtte være så kort som mulig for å beholde lønnsomheten i prosjektet. 

– Alt er skreddersydd etter høyder og vannmengder. Alt må klaffe, og det har det gjort her. Aggregat 2 går over all forventning, sier prosjektlederen. 

Alt lå til rette

Flere forhold lå til rette for å hente mer kraft fra det samme vannet ved Grunnåi. I selve maskinhallen var det plass nok til et ekstra aggregat, og det var mer vann enn det som ble lagt til grunn da det første aggregatet ble bygget. 

Rett i hjertet

Investeringen til 35,5 millioner kroner brukes også til forskning. Som den eneste i verden har installasjonen vinduer inn til selve turbinhuset, der man kan se energien dannes når 3000 liter vann i sekundet driver Pelton-turbinen rundt. 

– Her ser vi selve hjertet i vannkraftverket, smiler Granstrøm, som hadde ideen om å gi innsyn til turbinhjulet. 

Innsikten gir fagmiljøene mulighet til å hente ut mer data i forskningen på vannkraft. Med sensorer på skovlene på løpehjulet, og andre måleinstrument, kan det forskes på hvordan vannet oppfører seg når turbinen er i produksjon, og å teste mulighetene for effektivisering. 

Et samarbeid mellom Skagerak Kraft og Vannkraftlaboratoriet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjør det mulig for studenter å ta doktorgrad eller mastergrad på anlegget. Ved USN i Porsgrunn lages det også en digital tvilling av generatoren. En digital tvilling av turbinen skal lages ved NTNU, og begge skal brukes i forskningsøyemed. 

Grunnåi kraftverk
Beliggenhet: Seljord kommune i Telemark.
Produksjon: Kraftverket ble satt i drift i 2006, og utnytter en fallhøyde på 387 meter. Et ekstra aggregat ble installert i 2019. Dermed økte årsproduksjonen med 11 GWh – noe som tilsvarer strømforbruket til 550 husstander. Total årsproduksjon ved Grunnåi kraftverk er 66GWh. 
Eiere: Skagerak Kraft (55 %), lokale grunneiere (27 %) og Vest-Telemark Kraftlag (18 %).