Finndøla kraftverk ligger i Fyresdal i Telemark og eies av Skagerak Kraft og Agder Energi Kraftproduksjon. Nå er kraftverket miljøsertifisert i henhold til den internasjonale miljømerkeordningen EKO Energy.

Støtte innenlands og utenlands

For hver megawattime (MWh) av produksjonen fra kraftverket kan det selges opprinnelsesgarantier hvor 0,10 euro betales til et klimafond som støtter utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Siden Finndøla er et vannkraftverk skal ytterligere 0,10 euro gå til et miljøfond som støtter tiltak for å utvikle biomangfoldet i utbygde vassdrag, såkalt elverestaurering.

- Det er en uavhengig jury som hvert år bestemmer hvilke prosjekter og tiltak som skal få støtte. EKO Energy er representert i over 40 land og tiltakene velges ut i en transparent prosess og som regel i samarbeid med lokale miljøorganisasjoner, forteller porteføljeforvalter Charlotte Vågsland.

Halv million kroner i året

0,20 euro per MWh høres kanskje ikke ut som så mye, men tallene blir fort store. For Finndøla alene, som har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 280 GWh, kan dette bli så mye som 500 000 kroner i året. Halvparten av dette går altså til elverestaurering.

- Midlene til elverestaurering brukes ikke nødvendigvis i Finndølavassdraget, men de skal brukes på tiltak i Norge, forteller Vågsland.

Økende interesse

Finndøla er eneste vannkraftverk i Skageraks portefølje som så langt kan smykke seg med EKO Energy-merket. I tillegg har Skagerak Kraft avtale med to eksterne vindkraftverk som også har forpliktet seg til ordningen.

- Stadig flere kunder etterspør denne type miljømerker. Vi jobber derfor for at flere av våre kraftverk skal merkes i henhold til EKO Energy-merkeordningen, sier Vågsland.

Medarbeidere fra Agder til Skagerak

Skagerak Kraft eier halvparten av Finndøla kraftverk mens Agder Energi Kraftproduksjon eier den andre halvparten. Medarbeiderne ved kraftverket har tidligere vært ansatt hos Agder, men er i 2019 blitt overført til Skagerak Kraft, og inngår i driftsområde Telemark Vest sammen med kraftverkene Fjone, Grytåi, Nape og Haukrei.