Fakta om Gjuvåa

(Alle tall er foreløpige anslag)

  • Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark.
  • Produksjon: cirka 14 GWh
  • Fall: 290 meter
  • Rørgate: 2,3 km
  • Kostnad: Ca 63 mill. kr
  • Fallrettigheter:
    Skagerak Kraft (ca 80 %)
    4 grunneiere (ca 20 %)

I dag, den 20. april, ble det klart at Olje- og energidepartementet (OED) opprettholder Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak for Gjuvåa småkraftverk fra 2016. Fylkesmannen i Telemark fremmet en innsigelse mot byggingen fordi de mente den kunne ha"…stor, negativ påvirkning på naturkvaliteter av nasjonal verdi".

Avviste innsigelse

Innsigelsen fra Fylkesmannen er nå behandlet av OED og deres konklusjon er at "… at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for naturmangfold, landskap og andre interesser".

- Vi er glad for at det endelig foreligger et konsesjonsvedtak for en søknad vi opprinnelig sendte tilbake i 2012, sier seksjonssjef Lars Søfteland i vassdrag- og utbyggingsseksjonen i Skagerak Kraft.

Viktig bekkekløft

Han får støtte av prosjektleder Bjarte Guddal som forteller at dette er en konsesjonssøknaden de har vært spent på.

- I Gjuvåa er det en bekkekløft med flere registrerte rødlistearter. Vi er glad for at både OED og NVE mener at disse verdiene kan ivaretas ved slipp av minstevassføring, sier han.

Skagerak og fire grunneiere

Skagerak sitter på cirka 80 prosent av fallrettighetene i Gjuvåa. De resterende 20 prosentene er fordelt mellom fire grunneiere.

- Nå skal vi sette oss ned og gå gjennom prosjektet med de andre grunneierne. Det er ønskelig med en rask avklaring om fremdriften. Skal vi oppfylle kravene til elsertifikater må kraftverket være i drift innen utgangen av 2021, sier Søfteland.

Fra Telemarks tak

Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter. Inntaket til kraftverket blir liggende lenger ned i vassdraget, ved Nybru.

Planen er at kraftverket skal bli en liten attraksjon på Bøen Camping i Tuddal. Det er planlagt bygd med en glassvegg i fasaden slik at det blir mulig å se hvordan strømmen blir produsert inne i kraftverket.