Skagerak Kraft og samarbeidspartnerne Øystre Slidre kommune og Clemens Kraft har ventet og ventet på avgjørelsen om Vinda kraftverk. Det er nesten ett år siden man forventet å få en avgjørelse fra Olje- og energidepartementet (OED).

Departementet gikk imot fagdirektoratet

Da svaret endelig kom den 7. november var det ikke som administrerende direktør i Skagerak Kraft, Geir Kulås, håpet på.

- Vi er skuffet over avslaget fra OED. Vi er også overrasket over at de går imot den faglige tilrådningen fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE gikk nemlig inn for utbygging da de ga sin tilrådning for to år siden. OED har på sin side kommet til motsatt konklusjon. Kulås sier han tar avslaget til orientering, men synes konklusjonen er feil.

- Etter vårt syn er Vinda et av de få gjenværende vannkraftprosjekt av denne størrelse, som ville gitt mye kraft med små konsekvenser, sier Kulås.

Neppe utbygging

Han innser samtidig at det er lite sannsynlig at det blir noe av utbyggingen.

- Det blir trolig vanskelig, men vi vil uansett sette oss sammen med våre samarbeidspartnere og sette oss grundig inn i vedtaket og OEDs begrunnelse, sier Kulås.