755 m.o.h. i Hjartdalsfjella fanger Skageraks kraftstasjon vann fra Skjesvatn, og sender det gjennom Bjordalen Kraftverk og videre til Breivatn og hovedkraftverket Hjartdøla. Nå gjøres et omfattende rehabiliteringsarbeid, for at det lille kraftverket skal fortsette å virke i nye år.

- Vi satser på å forlenge kraftverkets levetid med 15 år, forteller Henrik Wennerstrand.

Han er prosjektleder for rehabiliteringen av Bjordalen kraftverk og sivilingeniør maskin i Skagerak Kraft.

Gjort minimalt

Kraftverket gir i dag cirka 10 GWh og har en effekt på 2,4 MW. Nå blir hele det elektriske anlegget utenom høyspentanlegget  byttet ut. Det ble byttet ut tilbake i 2004. Turbinen i maskinhallen har bare skallet igjen. Alle deler som ikke er innstøpt, er sendt til et verksted på Sørumsand, og et nytt kontrollanlegg settes opp.

- Det er gjort minimalt siden starten i 1960, sier Wennerstrand.

Sammen med Mydalen kraftverk, ligger Bjordalen administrativt under Hjartdøla kraftverk. Alle tre tilhører driftsområdet Telemark Nord, sammen med Sundsbarm Kraftverk i Seljord. Tolv personer jobber ved kraftverkene i Hjartdal og Seljord.

Oppdaget i tide

I oktober i fjor byttet de ut transformatoren, og stasjonsbygningen fikk nytt tak. Demonteringen av turbinen ble gjort i februar i år.

Under arbeidet oppdaget Wennerstrand og staben hans en sprekk i turbinakselen.

- I verste fall hadde den revnet, men vi oppdaget det heldigvis i tide og fikk utbedret den, forteller han.

- Dette viser at ingenting lever evig.

Installasjonarbeid

Mange kabler

Rehabiliteringen koster 17 millioner.

- Vi holder fremdrift og budsjett, sier prosjektlederen.

Det største prosjektet i prosjektet er det nye kontrollanlegget.  Alt det gamle elektriske er revet ut og erstattet av nytt.

- Det blir ganske mange kabler, sier Wennerstrand.

Ny vurdering

I fundamentet til turbinen og generatoren er det sprekker. Det er en utfordring under rehabiliteringen.  For å fikse dette komplett, bør hele anlegget rives for å få byttet ut betongen.

- Vi kommer til et tidspunkt der vi må legge fundamentet på nytt, sier Wennerstrand.

Det er derfor de nå bygger for et perspektiv på 15 år.

- Da må vi gjør en ny vurdering, sier han.

Klare i mai

Under rehabiliteringsarbeidet står selvfølgelig produksjonen stille på Bjordalen kraftverk i Hjartdal. Målet er å få anlegget i stand og klar til videre produksjon igjen i midten av mai. I tillegg til hovedjobben i rehabiliteringen, så sjekkes hele anlegget for sprekker og sprekkdannelse.

- Håpet er å komme i gang igjen før Skjesvatn er fullt, sier Wennerstrand.