Stadig flere bedrifter og husholdninger i Europa ønsker å kunne dokumentere sin bruk av og bidra til ytterligere utbygging av fornybar energi. I Norge har det historisk ikke vært så stor etterspørsel etter opprinnelsesgarantier. Nå er etterspørselen imidlertid i ferd med å endre seg. Nyere tall fra europeiske energimyndigheter tilsier at mer forbruk i Norge benytter seg av muligheten til å spore og dokumentere sitt forbruk ved bruk av opprinnelsesgarantier. I NVEs varedeklarasjon for 2017 er 19% av forbruket i Norge dokumentert med opprinnelsesgarantier. I 2016 og 2015 var tilsvarende andel 16% og 15%. Stadig flere bedrifter og husholdninger i Norge følger altså den europeiske trenden med å dokumentere at eget forbruk kommer fra fornybar energi. For mange er dette blitt en vesentlig sak for egen virksomhet og for de forretningsforbindelsene man leverer varer og tjenester til.

Det lønner seg å være grønn!

 

Ta kontakt for mer info