EUs fornybarhetsdirektiv fra 2009 gir kraftprodusenter krav på å få utstedt opprinnelsesgarantier dersom de produserer fornybar energi. Ordningen med opprinnelsesgarantier har hatt økende utbredelse i flere år i Europa for husholdninger og bedrifter som ønsker å dokumentere at eget forbruk kommer fra fornybar energi.

Nå har EU parlamentet gått enda et skritt lenger og foreslått at ordningen med opprinnelsesgarantier er den eneste ordningen som skal benyttes når forbruk skal dokumenteres. Forutsatt at tilsvarende ordlyd blir vedtatt i andre nødvendige besluttende organer i EU vil altså ordningen med opprinnelsesgarantier styrkes betraktelig.

Ordningen vil imidlertid fortsatt være frivillig og styrke forbrukeres påvirkning til utbygging av fornybar energi i Europa.

 

Ta kontakt for mer info