Som en del av damsikkerhetsarbeidet, har Skagerak Kraft fått tillatelse av NVE til midlertidig avvik fra normalvannstand i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk i Kragerøvassdraget for å utføre tilstandskontroll på Vafos dam og Langfos dam. Inntaksmagasinet blir tappet ned for befaring den 5. oktober, og vil bli fylt opp igjen like etter at befaringen er avsluttet.