De fleste dammer i Norge skal revurderes hvert 15. år. Nå er tiden kommet for tre av dammene i Siljanvassdraget. Det betyr at tilstanden skal sjekkes og det gjennomføres beregninger for å se at dammene overholder kravene som er satt i den gjeldende damsikkerhetsforskriften.

Må tørrlegge dammen for å se detaljene

Aktuelle vannstander

Dette er høyeste regulerte vannstand (HRV), laveste regulerte vannstand (LRV) og planlagt vannstand ved befaring den 6. september i de tre vannene:

Sporevann: 

  • HRV: 346,75 m.o.h.
  • LRV: 339,75 m.o.h.
  • Planlagt 6/9: 342,5 m.o.h.

Vanebuvann:

  • HRV:254,41 m.o.h.
  • LRV:247,41 m.o.h.
  • Planlagt 6/9: 251,7 m.o.h.

Gorningen:

  • HRV:75,08 m.o.h.
  • LRV:66,08 m.o.h.
  • Planlagt 6/9: 70,0 m.o.h.

- Vi er nødt til å foreta en befaring for å undersøke dammene nøye. Vi må senke vannstanden slik at vannsiden av dammene blir tørrlagt. Da kan vi enklere oppdage eventuelle skader og mangler, forteller vassdragsteknisk ansvarlig for Siljanvassdraget, Åsmund Hasaas.

Det er Norconsult som utfører arbeidet for Skagerak Kraft, og den 6. september skal de befare dammene ved Sporevann, Vanebuvann og Goringen.

- Vannstanden vil holde seg godt over laveste regulerte vannstand (LRV), men den vil bli noe lavere enn det som er vanlig for årstiden, sier Hasaas.

Lover mer vann etter 6. september

Han anslår at vannstanden vil være et par meter under det som er normal sommervannstand, men understreker samtidig at det vil avhenge litt av hvor mye nedbør som kommer frem mot den 6. september.

- Etter at vi har gjennomført befaringen vil vannstanden igjen heves til det normale for årstiden, lover Hasaas.

Dammene i Siljan er blitt hundre år gamle, men står fortsatt støtt. Damsikkerhetsforskriften er imidlertid oppdatert siden siste revurdering av dammene. Dersom det viser seg at tilstanden på dammene ikke er i overenstemmelse med de nye kravene må det gjennomføres tiltak slik at de tilfredsstiller alle krav.