Skagerak Kraft AS er i en spennende fase med mange muligheter innen fornybarområdet. Selskapet er og skal fortsatt være en solid og trygg aktør på lag med en grønn framtid.

For å kunne satse tyngre på utvikling løfter Skagerak Kraft strategiarbeidet og optimaliserer driftsorganisasjonen.

Organisasjonskart Skagerak Kraft