Skagerak Kraft instrumenterer opp sine vassdrag med målere fra Where2O, med mål om å øke vannkraftproduksjonen. 

Det er Skagerak Energipartner og Telenor Svalbard som eier Where2O. Selskapet byr på kommunikasjonsenheter som er enkle å installere, med kostnadseffektiv teknologi. 

menn i båt

Med langt flere målepunkter i sine vassdrag får kraftprodusentene god informasjon om alt fra snøen i fjellene og hvor mye vann som er i omløp. All informasjonen som samles gir en mer nøyaktig oversikt over hvor mye energi som er på lager, og når vannet havner magasinene. 

Et villere og våtere klima 

Samtidig som vannkraftprodusenter forholder seg til krav om minstevannsføring i vassdragene, skal de regulere produksjonen for å sikre nok kraft og unngå flom. God informasjon om vannmengdene reduserer faren for overløp i bekkeinntak og magasiner. Slik kan mer vann utnyttes til energiproduksjon.