Organisasjonen settes i beredskap for å sikre kraftproduksjonen, strømleveransen og varmedistribusjonen fra Skagerak Kraft, Skagerak Nett og Skagerak Varme.

- Hele organisasjonen er satt i beredskap. Dette gjør vi for å sikre at vi kan produsere kraft, distribuere strøm og levere varme over lang tid under stort smittepress, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt Kristian Norheim i Skagerak Energi. 

Dette er første gang hele organisasjonen settes i beredskap samtidig. 

Portrettfoto- Vi gjør de tiltakene vi kan for å hindre smittespredning, fordi leveransene av strøm og varme er kritisk for samfunnet. Vi forbereder oss på at dette kan bli langvarig, sier Norheim.

Avlyser alle møter

Skagerak Energi avlyser alle fysiske møter for sine 650 ansatte. Dersom det er praktisk gjennomførbart bes alle arbeide hjemmefra, og møter gjennomføres digitalt via telefon, Skype eller andre kanaler.

Driftssentralen 

Ansatte ved Skagerak Netts driftssentral skjermes ekstra, og antallet personer med tilgang til driftssentralen begrenses til de aller mest nødvendige. Det er opprettet sterile soner som ansatte må gjennom før de ankommer arbeidsplassen. 

I organisasjonen ellers er det økt renhold, og kantinen ble stengt torsdag 12. mars. Fra før av er ansatte oppfordret til å ikke håndhilse eller gi klemmer. 

Skagerak Energis kontorer blir stengt for besøkende, men sentralbord og kundesenteret er godt bemannet. Ansatte i konsernet informeres om de ulike tiltakene gjennom interne kanaler.