Iselinn Einarina Lund og Aleksander Wulff Tollefsen er inne i sitt tredje år ved Natur- og miljøforvaltningsstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø. Denne sommeren fikk de en svært relevant sommerjobb hos Skagerak Kraft.

- Vi har foretatt miljøundersøkelser i Uvdalsåni, som er regulert, og tre uregulerte sideelver til Seljordsvatnet. I Seljord vet vi ganske mye om gyteforholdene for ørret i Vallaråi, men vi har begrenset kunnskap om uregulerte sideelver som også kan være viktige, forteller Lund.

Ørret indikator på miljø

Ørreten regnes som en god indikator på miljøforholdene i et vassdrag. Derfor har de to studentene sett spesielt på gyteforholdene for denne. Utstyrt med vadere, kart og nettbrett har de vandret flere kilometer med elvestrekning og kartlagt ni hovedtemaer, blant annet gyteforhold, kantvegetasjon og vandringshinder for ørreten.

- Miljøundersøkelser er ikke noe nytt, men det har skjedd mye innenfor metode de senere årene. Var det ikke pionerarbeid Morten kalte det, spør Tollefsen sin medstudent Lunde.

Morten er Skagerak Krafts fagansvarlige for ytre miljø, Morten Stickler. Han var foreleser for de to i fjor høst, og det var slik de etter hvert endte med sommerjobb i Skagerak Kraft. De to er takknemlige for god veiledning både av Stickler og hans Skagerak-kollega Åse Helene Vrålstad.

- Vi er jo ikke drevne konsulenter, så vi har vært nødt til å prøve oss litt frem for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, forteller Lund.

Roser studentene

Skal vi tro Stickler har de ingen grunn til å være beskjedne.

- Samarbeidet med Aleksander og Iselinn, har vært utelukkende positivt. De har arbeidet strukturert og målrettet, og vært positive og nysgjerrige på både hvordan gjennomføre og hva resultatene betyr, roser han de to.

Han forteller at kartlegging av miljøforhold i regulerte vassdrag er viktig både for å forstå hvordan det står til med livet i elvene og hvordan Skagerak påvirker det. Kartlegging er også viktig for å vurdere eventuelle tiltak for å bedre forholdene.

- Målet med å engasjere studentene har ikke bare vært å skape nyttige resultater for oss, men at Skagerak bidrar til å skape ungt engasjement rundt fornybarbransjen og hvilke løsninger som gjør at vi får mer kraft og samtidig tar vare på naturen, forteller Stickler.

God miljøtilstand

Studentene har levert sin sluttrapport og konklusjonen er at miljøtilstanden i de fire elvene er god, men at det er mulig å gjøre tiltak som gjør den enda bedre.

- Selv om Uvdalsåni er regulert var det kanskje der vi fant de beste forholdene for fisk, forteller Tollefsen.

De to understreker samtidig det bør undersøkes nærmere hvilken effekt tersklene i elva har på gyteforholdene. De hadde begrenset med tid og fikk etter eget utsagn bare gjort «grovarbeidet». Samtidig betyr ikke uregulerte vassdrag nødvendigvis at de er uberørt forteller de og trekker frem et eksempel.

- Ved en av bekkene ved Seljordsvatnet krysser en skogsbilvei elva og er et vandringshinder for fisken. Det er ikke slik at alle naturlige bekker har god fiskeproduksjon, slår de Tollefsen fast.

Skagerak Kraft får glede av de to studentene i høst også. De skal skrive bacheloroppgaver og mens Tollefsen skal skrive om miljøforbedrende tiltak i Heddøla, skal Lund se på fiskevandringsløsninger i samme vassdrag.