Primære ansvarsområder: Skagerak Kraft, Skagerak Nett, Skagerak Varme, sponsing