Film om produksjon av strøm fra vann

Film om produksjon av strøm fra avfall

Filmene er laget av Statkraft. Skagerak Energi har fått tillatelse til å benytte filmene på våre websider.