Det er ventet store nedbørsmengder i deler av landet, og Skagerak Kraft følger situasjonen nøye. Kraftprodusenten har nå satt rød beredskap ved sine anlegg i Valdres.

– Vi har kontroll på egne anlegg, men de store nedbørsmengdene, kombinert med økt tapping fra blant annet Tisleifjord, kan gi utfordringer nedstrøms kraftverkene og i nærliggende elver og bekkeløp, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi. 

Både NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag, i forbindelse med ekstremværet «Hans». Styrtregn og store nedbørsmengder vil finne veien til Drammensvassdraget og Glomma. 

– I Valdres har vi styrket vaktberedskap så lenge det er nødvendig, sier Omnes. 

Kan ta imot vann

Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner, hindrer flomskader for over 100 millioner kroner årlig bare i Telemark

Dersom magasinene blir fulle, kan kraftprodusenten stenge bekkeinntak, og vannet finner tilbake til sitt naturlige leie. 

Ved Skagerak Krafts anlegg i Telemark er det ikke ventet like store nedbørsmengder, og situasjonen under god kontroll. 

– Vi følger situasjonen nøye, men det er fortsatt plass til å ta imot vann i magasinene våre. Vi har et ekstra øye på Siljanvassdraget, på grunn av arbeidene som pågår der, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Saken er oppdatert 8.8.23 med endret beredskapsnivå fra gult til rødt.