Fakta Nye Dalsfos

Sted: Dalsfoss i Kragerø kommune, Telemark
Produksjon: 38,5 GWh/år, 8 GWh høyere produksjon enn i dag
Fall: 20 m
Tilløpstunnell: 175 m
Kostnad: 140 mill. kr

Skagerak Kraft skal investere 140 millioner kroner i nytt kraftverk ved Dalsfoss. Stasjonen bygges på den andre siden av elven enn det eksisterende kraftverket. Vannet vil bli ledet til stasjonen gjennom en tunnel fra inntaket i Toke.

Øker produksjonen med 20 prosent

- Det er på høy tid å få en ny kraftstasjon ved Dalsfoss. Den gamle stasjonen er over 110 år gammel, så det er nødvendig å gjøre noe, sier konserndirektør for Skagerak Kraft, Geir Kulås.

Det er styret i Skagerak Energi som har besluttet å investere i et nytt kraftverk. Nye Dalsfos kraftstasjon vil få en produksjon på 38,5 GWh. Det er en økning på cirka 8 GWh fra dagens produksjon. Den totale produksjonen ved det nye kraftverket tilsvarer forbruket til cirka 2000 husstander.

Vannstand omtrent som vanlig

Rett over nyttår starter entreprenøren tilriggingen ved Dalsfoss. I perioden fra begynnelsen av mars til utgangen av mai skal det drives en snaut 200 meter lang tunnel fra Farsjø og opp til Toke. Ved Farsjø blir den nye stasjonen i fjellskjæringen mellom en utsprengt utløpskanal og tunnelen. Kulås forteller at vannstanden i Toke ikke vil bli vesentlig berørt av arbeidene.

- Da vi bygde om dammen på Dalsfoss for noen år tilbake forberedte vi samtidig et nytt kraftverk ved å bygge et bjelkestengsel foran det planlagte tunnelinnslaget. Dermed kan vi starte arbeidene uten å senke vannstanden i Toke.

Ferdig om to år

Byggetiden på kraftverket er cirka to år, og Nye Dalsfos skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2021. Da fases den gamle kraftstasjonen ut, men kraftstasjonsbygningen skal bevares.

- Siden stasjonen er foreslått fredet kommer vi til å stenge ned stasjonen, men ta vare på bygningen i tråd med fredningsforslaget.

Ålen som vandrer i vassdraget skal det også tas hensyn til.

- Vi kommer til bygge en innretning som sørger for sikker nedvandring for ålen forbi det nye kraftverket. Som i dag kommer vi til å fortsette med å transportere ål ned til sjøen for å slippe den ut der, sier Kulås.