Rehabilitering Skjesvatn

Sted: Hjartdal kommune, Telemark
Høyeste regulerte vannstand: 805,5 moh
Laveste regulerte vannstand: 791 moh 

 

Betongplate-dammene er bygget i tidsrommet 1957 - 1959, i forbindelse med Hjartdøla-utbyggingen.

Utførte arbeider

Rehabiliteringen omfattet forsterkning av både platedammene og de massive anslutningene mot land. 

Platedammene ble i sin tid utført som hule konstruksjoner, og deler av disse hulrommene er nå fylt med betong. Arbeidene ble utført ved høy vannstand, for å balansere trykket av utstøpingen av betongen inne i dammene.

De massive anslutningene imot land har fått en påstøp på oppstrøms side, og topp. Disse arbeidene ble utført ved lav vannstand.

Vinduer og dører på nedsiden av dammene er skiftet ut, og pilarene kledd med beslag. En av dammene har fått en tappeluke installert, for å kunne ivareta beredskapsmessig nedtapping ved behov.  

I forbindelse med ombygging av dammene ble det bygd et båtutsett ved den ene dammen, og tilrettelagt for midlertidig parkering av bil og båttilhenger. 

Uendret regulering

Høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) i magasinet er den samme som før ombyggingen.