Rehabilitering Skjesvatn

Sted: Hjartdal kommune, Telemark
Høyeste regulerte vannstand: 805,5 moh
Laveste regulerte vannstand: 791 moh 
Byggherre: Skagerak Kraft AS

Skagerak Kraft skal forsterke de to dammene ved Skjesvatn, i Hjartdal kommune. Betongplate-dammene er bygget i tidsrommet 1957 - 1959, i forbindelse med Hjartdøla-utbyggingen.

Dammene skal rehabiliteres for å tilfredsstille dagens krav til damsikkerhetsforskriften. 

Styrkes med betong

Rehabiliteringen omfatter forsterkning av både platedammene og de massive anslutningene mot land. 

Platedammene ble i sin tid utført som hule konstruksjoner, og deler av disse hulrommene vil nå bli fylt med betong. Disse arbeidene vil bli utført ved høy vannstand, for å balansere trykket av utstøpingen av betongen inne i dammene.

De massive anslutningene imot land vil få en påstøp på oppstrøms side, og topp. Disse arbeidene vil bli utført ved lav vannstand.

Vinduer og dører på nedsiden av dammene vil bli skiftet ut, og pilarene vil bli kledd med beslag. En av dammene vil få en tappeluke installert, for å kunne ivareta beredskapsmessig nedtapping ved behov.  

Fremdrift

Fysisk oppstart av prosjektet er tiltenkt fra mai 2021 frem til juni 2022. Arbeidene som skal utføres er tilpasset vannstanden i magasinet, slik at vannstandsavhengige eller -uavhengige arbeider korresponderer med vannstand igjennom hele anleggsperioden. Dette vil si at normalvannstanden til Skjesvatn vil bli opprettholdt som normalt igjennom anleggsperioden, om ikke noe uforutsett skulle inntreffe. 

Under prosjektet vil det bli anleggstrafikk, og noe støy må påregnes i området. Området rundt dammene vil bli brukt til riggplass for kontor, utstyr, materialer og biler. Dette vil dessverre gi mindre ledig areal rundt dammene enn normalt i perioden.