Begnavassdraget har sine vannkilder fra den sørlige delen av Jotunheimen, Golsfjellene og Hemsedalsfjellene. Vannet samles opp i Aurdalsfjorden før det går med elven Begna ned til Hønesfoss og Tyrifjorden. Ved Hønefoss har Begna en gjennomsnittlig årlig vannføring på 90 m3/s. Totalt nedslagsfelt til Aurdalsfjorden er i overkant av 2 600 kvadratkilometer.

Åbjøra er et 60 km langt sidevassdrag til Begnavassdraget. Åbjøra omfatter innsjøene Helin, Flyvatn og Storevatn som strekker seg over flere kommuner i Oppland og Buskerud. Derfra renner vannet ned til Tisleifjord og Bløytjern. Bløytjern er inntaksmagasin til Åbjøra kraftverk som eies av Skagerak Kraft. Utløpet fra Åbjøra går til Aurdalsfjorden/Begna. Derfra går vannet videre til Bagn kraftverk. Nedslagsfeltet for Åbjøra er omtrent 800 kvadratkilometer. Det ligger nesten i sin helhet over 800 moh., med høyeste punkt på 1900 moh.

Begnavassdragets første industrielle utnyttelse var knyttet treforedlingssbedriftene i vassdraget. Siden treforedling er svært kraftkrevende var nærheten til vassdraget avgjørende for tømmerfløtning og som kraftkilde. Først ute var sagbrukene, så kom tresliperiene og papirfabrikkene.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.