Dammen ved Tisleifjorden består både av en steinfyllingsdel og en betongdel og ble bygget i 1948-50. Nye myndighetskrav til steinfyllingsdammer gjorde at denne delen måtte forsterkes. Betongdelen av dammen ble rehabilitert for betongskader som har oppstått i løpet av 60 år.

Etter ombyggingen ble steinfyllingsdammen 2,6 meter høyere enn før. Høyden på betongdelen er uendret. Magasininnholdet og høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) ble ikke endret i forbindelse med ombyggingen. Vegetasjon på luftsiden av dammen er fjernet. I tillegg er dammen plastret – det vil si at stein er stablet og "låst" i et spesielt mønster. Kjørevegen som tidligere gikk over dammen ble lagt om. Den nye veien går på bru over Tisleia nedenfor dammen. Massene til dambyggingen ble hentet fra eksisterende brudd ved Fjerdingsbekken i Gol.

Nytt kraftverk i dammen

I tilknytning til damarbeidene bygde Skagerak Kraft AS et nytt småkraftverk inntil dammen. Tisleifjord kraftverk bruker deler av vannet som tidligere ble sluppet gjennom tappelukene. Kraftverket har en ytelse på ca 1,6 MW og produserer ca 6,0 GWh/år, omtrent tilsvarende strømforbruket til 300 husstander.