Skiensvassdraget med tilhørende nedbørsfelt strekker seg gjennom hele Telemark inn på Hardangervidda og over i Hordaland og Buskerud. Vassdraget særpreges av små høydeforskjeller langt inn i landet men med stor høydeforskjell opp til fjellviddene.

Sundsbarm kraftverk ligger i Seljord. Vannet fra Sundsbarm kraftverk renner ut i Seljordsvannet og videre ned gjennom Bø og ut i Norsjø. Vannet fra kraftverkene i Hjartdalområdet (Mydalen, Bjordalen og Hjartdøla) renner ut i Heddalsvannet. Det samme gjelder for kraftverkene (Årlifoss, Grønvollfoss og Svelgfoss) i Tinnelva som får vannet sitt fra Tinnsjøen.

Historisk hadde Skiensvassdraget med Telemarkskanalen stor betydning for samferdsel mellom kyst og innland. Vassdraget er tett knyttet til bosetting og industri- og kulturutvikling for kommunene i Telemark. Brynestein fra Eidsborg er blant Norges eldste eksportprodukter. Tømmerdrift, fløtningsvirksomhet og brynesteineksport i Skiensvassdraget førte til at Skien og området rundt vokste fram for omtrent 1000 år siden.

I moderne tid er Telemarkskanalen fra Dalen til Skien kjent for mange som vannveien med mange sluser. Veteranbåtene Victoria og Henrik Ibsen frakter turister daglig på sommerstid fra Skien opp slusene opp til innsjøen Bandak og avsluttes på Dalen 72 moh.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.