Betongdammen er opprinnelig bygd i 1958, og ligger ca 200 m fra hoveddammen som er en buedam. 

Vindsjåen

Sted: Hjartdal kommune, Telemark
Høyeste regulerte vannstand: 971 moh
Laveste regulerte vannstand: 956 moh 

 

Utførte arbeider

Eksisterende betongdam ble forhøyet og har nå funksjon som tettekjerne i fyllingsdammen som ble bygd over og rundt betongdammen. 

Fyllingsdammen er bygd opp av steinmasser og er kledd med blokkstein på vannside, luftside og damtopp. 

Det ble i tillegg bygd et båtutsett ved dammen og snuplass på damtoppen. 

Uendret regulering

Høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) i magasinet er den samme som før ombyggingen.