Folgefonnutbyggingen omfatter Jukla og Mauranger kraftverk. Det utnyttes fall fra reguleringsmagasin i Juklavatn. Dit kommer vann fra Dravladalsvatn, Jukladalsvatn og Kvanngrøvvatn i tillegg til flere bekkeinntak. Nedslagsfeltet ligger nord og nordvest for Folgefonna i Kvinnherad, Jondal og Ullensvang kommuner. Statkraft er hovedregulant for vassdraget, og Skagerak Kraft eier 14,94% av kraftproduksjonen.

Jukla kraftverk er bygd som kraftverk med pumpe slik at man kunne utnytte ulike fallhøydenivåer. Om sommeren pumpes vann opp til det øverste magasinet Juklavatn. Om vinteren produseres kraft når energibehovet er størst. Vannet fra Jukla kraftverk gjenbrukes i Mauranger kraftverk.

Kraftproduksjonen startet opp i 1974 og hadde som utgangspunkt å forsyne aluminiumsindustrien i området med kraft.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.