Numedalsvassdraget består av Numedalslågen med tilløpselver. Et av største tilløpene er Uvdalselva som kommer inn i Numedalslågen ved Rødberg. Vassdraget har sitt utspring på Hardangervidda i Hordaland. Herfra renner vannet gjennom Numedalen via Kongsberg før det renner ut i havet ved Larvik. Nedslagsfeltet er i størrelsesorden 5 500 kvadratkilometer.

Skagerak Kraft er majoritetseier i to kraftverk, Uvdal I og Uvdal II, som benytter vannet i Uvdalselva. Øverst i vassdraget er flere vann ledet inn til Sønstevann som er det eneste reguleringsmagasinet for Uvdal I  og har en fantastisk flott dam. Denne dammen ble rehabilitert i 2015 og har fått pris for sitt karakteristiske og estetisk flotte utseende. Vannet fra Uvdal I renner ut i Fønnebøfjorden som er inntaksmagasin til Uvdal II.

Lenger syd ved Lampeland kommer Gjuva/Vrenga vassdraget inn fra vest og her har Skagerak Kraft to kraftverk. Sør for Kongsberg ligger Skollenborg kraftverk der Skagerak Kraft har en eierandel.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.