Etter ombyggingen var dammen ved Sønstevatn 1,9 meter høyere enn tidligere dam. Det gjør den sikrere og bedre i stand til å tåle økte nedbørsmengder i fremtiden. Høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) ble ikke endret i forbindelse med ombyggingen.

Dammen fikk et utseendemessig løft. De ble plastret, det vil si at hver stein blir stablet både på utsiden og innsiden. Da den eksisterende dammen ble bygd på 60-tallet var det vanlig å tippe steinen på utsiden. Ny båtutsettingsplass er nå tilgjengelig på nordsiden av Sønstevatn (ved veien som går innover Imingdalen mot Vikvatnet).

Oppgraderingsarbeidene ved Dam Sønstevatn ble gjennomført slik at det var til minst mulig ulempe for naboer og brukere av området. Arbeidene var vellykket uten merkbare konsekvenser for omgivelsene. Det var en god dialog med kommuner, grunneiere og brukere av området før og under ombyggingen. Skagerak Kraft, og Skanska som hovedentreprenør, har fått mange gode tilbakemeldinger både for informasjon, håndtering og ikke minst utseende av dammen etter ombyggingen.

Damkrona 2015

Skagerak Kraft ble tildelt "Damkrona 2015" for fremragende byggekunst og god landskapsutforming. Dammen er blant annet brukt som bakgrunn i TV reklame for Suzuki.