Arendalsvassdraget dekker et større område med innsjøer og elver fordelt på ti kommuner i Telemark og Aust-Agder. Nedbørsfeltet er på over 4 000 kvadratkilometer. Den øvre delen av Arendalsvassdraget består av innsjøene Urvatn, Borsæ, Nisser, Fyresvatn, Vråvatn, Nesvatn og Birtevatn med deres tilløpselver. Blant de større elvene er Finndøl som renner til Fyresvatn fra Fyresdalsheiene. Videre samles elvene Nisserelva og Fyreselva og danner Nidelva som renner ut i havet ved Arendal. Vassdraget har en samlet lengde på over 200 km.

Skagerak Kraft har eierandeler i fem kraftverk og en pumpestasjon i øvre deler av Arendalsvassdraget. Pumpestasjonen benyttes til å pumpe vann fra Rolleivstadvatn over til Nape.

Arendals Fossekompani var først ute med å ervere fallrettigheter i Arendalsvassdraget i 1890 årene. I første omgang var dette med tanke på videresalg, men selskapet bygde selv ut Bøylefoss i 1914 for å kunne levere kraft til industristedet Eydehavn. Arendals brukseierforening er regulant største delen av vassdraget.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.