Dammen

Dammen ved Dalsfos ble oppført i 1903 og er Norges første massivdam i betong med faststøpt huggen stein på opp- og nedstrømsside. Under rehabiliteringen av dammen ble nålestengselløpet støpt igjen med massiv betong, og nedstrøms side av dammen ble forblendet med huggen stein. På oppstrøms side ble betongen kledd med falske trenåler for å bevare synsinntrykket fra oppstrøms side. For å øke stabiliteten i dammen, ble det montert totalt 28 berganker som går gjennom dammen og er festet 12 meter ned i berggrunnen under dammen.

Ny flomavledning

Nålestengselløpet ble fjernet fordi det ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet for flomavledning. Nålestengselløpet ble erstattet med en hydraulisk segmentluke, som sammen med en tilsvarende luke fra 1994 nå sørger for flomavledning ved dammen.