Kragerøvassdraget, også kalt Tokevassdraget eller Drangedalvassdraget, omfatter innsjøen Toke med tilhørende tilløpselver. Vassdraget har sitt utløp i havet ved Kragerø. Vassdraget har et tilsigsfelt på i overkant av 1 200 kvadratkilometer som i hovedsak ligger i Drangedal kommune i Telemark fylke. Et av hovedtilløpet er Gautefallelva som har tilførsel fra Gautefallheia. Et annet hovedtilløp er Suvdøla som kommer fra Nissedalsheia.

Skageak Kraft har fem kraftverk fra utløpet av Toke og ned til havet ved Kragerø. Skagerak Kraft fanger og samler opp all utvandrende ål ved det øverste kraftverket Dalsfos og bringer den ned til sjøen hvor den slippes ut.

Det ble gitt tillatelse til å benytte elva ned til Sannidal og Kragerø til tømmerfløting i 1774. I 1972 ble tømmeret for siste gang slept over Toke og fløtet videre ned Kragerøvassdraget.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.