Rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI.

Forut for rapporteringen er det gjennomført en materialitetsanalyse for å bestemme hvilke forhold som er av størst betydning for selskapet og selskapets interessenter (eiere, ansatte, lokalmiljøer,
miljøvernorganisasjoner, lokalt næringsliv m. fl.). Denne analysen ligger til grunn for rapporteringen.

Skageraks GRI-rapportering til og med 2021 er gjort etter GRIs Core-standard. Fra 1.1.2023 er standarden endret slik at den skal gjøres enten i "i henholdt til" (acording to) GRI, eller den forenklede "med henvisning til" (with reference to) GRI. Skagerak Energis GRI rapportering er gjort med henvisning til GRI fra og med rapporteringsåret 2022.

GRI-indeks 2021

GRI-indeks 2020

GRI-indeks 2019

GRI-indeks 2018

GRI-indeks 2017