Grunnåi-vassdraget ligger hovedsakelig i Seljord kommune i Telemark og har utløpet sitt fra østsiden av dalen til Vallaråi i Flatdal. Vassdraget har utspring i Slåkåvatn på Lifjell og demmes opp på toppen av i Grisejuvet hvor også inntaket ligger.Kraftverket ble satt i drift i 2006 og utnytter en fallhøyde på 387 meter. Installert effekt er 14,9 MW, og årsproduksjonen ligger på ca 50 GWh. Det planlegges å utvide kapasiteten på kraftverket.

Kraftverket har svært begrenset reguleringsgrad, noe som gjør at det er å anse som et elvekraftverk. Magasinet på om lag 25 kubikkmeter tømmes på litt over en time ved full produksjon.Turbinen er en femstrålet Pelton-turbin som reguleres av vannstanden i inntaksmagasinet og tilhørende tilsig.

Eiere: Skagerak Kraft AS 55%, Vest-Telemark Kraftlag AS 15% og en grunneiergruppe med tilsammen 30%.