Hjorteland pumpestasjon pumper vann mellom magasinene Mosvatnet og Sandsavatn som har inntil 90 meter høydeforskjell. Pumpestasjonen tilhører reguleringsanleggene for Kvilldal kraftverk og Hylen kraftverk.

Eiere: Statkraft 79,6%, Lyse 13,6%, Skagerak Kraft AS 1,5%, Agder Energi AS 6%