Kraftverket er et magasinkraftverk som utnytter fallene mellom Vatnedalsvatn, Urevatn og Botsvatn i Bykle kommune. Etter NVE sin definisjon på kraftverk defineres Holen-anlegget som 2 kraftverk henholdsvis med Holen 1 & 2 og Holen 3 som hvert sitt kraftverk. Vi har valgt å presentere Holen-anlegget under ett på nettsiden.  

De to første aggregatene ble satt i drift i 1981 og benytter vannet fra Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekker som renner inn i driftstunnelen. Det tredje aggregatet ble satt i drift i 1986 og benytter vannet fra Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

Alle tre aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner. Fallhøyden for aggregat 1og 2 er 316 meter, mens fallhøyden for aggregat 3 er 651 meter.

Eier: Otra Kraft DA (Skagerak Kraft AS 31,4%, Agder Energi AS 68,6%).