Skollenborg kraftverk er et typisk elvekraftverk og ble bygget i 1983 for å erstatte de gamle kraftverkene Labro og Gravenfoss.

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 60 meter i Numedalslågen og er utstyrt med to Kaplan-turbiner som til sammen yter 97 MW. Årlig middelproduksjon ligger på 395 GWh. I adkomsttunnelen til kraftverket kan man se spor etter Norges første sølvgruvedrift.

Eiere er Å Energi Produksjon AS (69,21%) og Skagerak Kraft (30,79%).