Dette såkalte minikraftverket gjør nytte av et fall på 70 meter mellom Hånavatn og Hoppestad øst for Blefjell.

Kraftverket er etablert for å utnytte fallet i en 1600 meter lang tappetunnel i tilknytning til Vrenga kraftverk. Gjuva-vassdraget er overført til Vrenga via tunnel fra Hanavatn til Hølseter. Hølseter er et minikraftverk som er installert for å benytte fallet mellom disse bakenforliggende magasin til Vrenga.
Hovedvassdraget for kraftverkene er Numedalslågen.

Hølseter kraftverk er utstyrt med en Francis-turbin og har en årsproduksjon på 10 GWh.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%