Kraftverket ble bygget primært for drift av slipemaskiner i fabrikken for produksjon av tremasse og ligger som nr. 4 i vannstrengen 8 km nedenfor Dalsfos. Fabrikken brant ned i 1952 og ny fabrikk og kraftverk ble bygget opp igjen.

Nåværende kraftverk er idriftsatt i 2008 og er bygget på nytt utenfor fabrikkområdet og i flukt med dammen. Den nye kaplanturbinen har en slukevne på 40 m³/sek. Dammen er bygget før 1900, men har gjennomgått mange ombygninger. Den siste i 2008 i forbindelse med oppgraderingen av stasjonen.Den nye kraftstasjonen er flyttet slik at den nå ligger rett nedstrøms dammen i et separat bygg.

Vafos kraftverk ble solgt fra Borregaard-NEA til Skagerak Kraft i 2003, og er eid 100% av Skagerak Kraft AS.