Inntaksmagasinet til Åna-Sira kraftverk er Lundevatn. Fra magasinet er det sprengt en 1500 meter lang tilløpstunnel til et fordelingsbasseng. Herfra er det sprengt tre separate sjakter i fjell ned til kraftstasjonen.

Da kraftverket ble åpnet i 1971, var det installert to aggregater. Som en del av sjette trinn i Sira-Kvina-utbyggingen ble et tredje aggregat satt i drift i 1989. Kraftverket har en installert effekt på 150 MW.
Alle tre aggregater er utstyrt med Francis-turbiner.

Alt vann som har produsert kraft gjennom de øvrige kraftverkene lenger opp i vassdragene Sira og Kvina, samt tilsiget nedenfor Tonstad kraftverk, passerer de tre turbinene i Åna-Sira kraftverk og renner ut i havet. Ved full produksjon går det 390 kubikkmeter vann gjennom turbinene hvert sekund. På grunn av vannmengden kan kraftverket produsere så mye som 602 GWh i året, selv om fallhøyden bare er 48 meter.

Eiere: Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6%, Agder Energi AS 12,2%.