Hjartdøla kraftverk er ligger lett synlig fra E134 ved Gvammen i Hjartdal kommune. Kraftverket ligger 500 meter inne i fjellet og ble satt i drift i 1958. Det utnytter et fall på 555 meter mellom Breivatn og Hjartsjåvatnet.

Til Breivatn overføres det vann fra Skjesvatnet og Heiåi (via Bjordalen kraftverk), fra Kovvatnet og Vindsjåen (via Mydalen kraftverk), samt fra Bonsvatnet og øvre del av Gausdøla.
Bonsvatnet reguleres mellom 754 og 740 moh og Vindsjåen mellom 971 og 956 moh.

I perioden 2002-2012 ble det gjennomført en større revisjon og rehabilitering av hele stasjonen med bl.a oppgradering av begge aggregatene. Hjartdøla kraftverk er utstyrt med to Pelton-turbiner på 60 MW hver.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%