Rolleivstad pumpestasjon ble satt i drift i 1969. En pumpe på 300 kW pumper vannet i tunnel og rør over en strekning på 500 m fra Rolleivstadvatn til Sandvatn. Fra Sandvatn går vannet gjennom Nape kraftstasjon til Napevatn, og derfra til Fjone kraftstasjon.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%