Kraftverket Uvdal 2 ble påbegynt i 1963 og satt i drift høsten 1966. Kraftverket ligger i fjell, og utnytter et fall på 196 meter mellom Fønnebøfjorden i Uvdal og Norefjord nedenfor Rødberg.
To vertikale aggregater med francis-turbiner kan sluke inntil 24 kubikkmeter vann pr. sekund. Anlegget, som er i fjell, har en samlet ytelse på 41MW. Vannet til Uvdal 2 kommer i hovedsak fra Uvdal 1, og det totale nedslagsfeltet for disse to kraftstasjonene utgjør ca 700 km2. Før Uvdal 2 er det et uregulert felt på 370 km2.

Eiere: Skagerak Kraft AS 90%, E-Co Energi AS 10%.