Kraftverket ligger 5 km nedenfor Dalsfos og er nr. 2 i rekken av Kraftverk i Kragerøvassdraget regnet ovenfra. Anlegget ble satt i drift i 1955 og adminstrasjonsbygg og lager ble modernisert i 2012. 
Tveitereidsfos kraftverk består av en platedam i hovedløpet og en sperredam (massivdam) i et sideløp med navn Haugholtfossen. Flomvann avledes gjennom 2 stk. segmentluker og bjelkestengsel i dammen. I tillegg er det lukelemmer i Haugholtdammen. Kraftstasjonen er oppført i betong. 

Kraftverket har en kaplanturbin med slukeevne på 36 m3/s.

Tveitereidfos kraftverk ble solgt fra Borregaard-NEA til Skagerak Kraft i 2003, og er eid 100% av Skagerak Kraft AS.