Årlifoss kraftverk var det aller første kraftverket til Skienfjordens kommunale kraftselskap, som i 2001 ble slått sammen med Vestfold Kraft og innfusjonert i Skagerak Energi AS.
Fire aggregater var i drift frem til 1989, da en ny stasjon med ett aggregat stod ferdig på østsiden av elven. I 2003 var arbeidet ferdig med å forsterke og utvide flomkapasiteten ved dammen. Samtidig ble dammen påbygd med en kjørebane. Fallhøyde er 16,2 meter.

Kraftstasjonen er utstyrt med en Kaplan-turbin og har en installert effekt på 22 MW. Årsproduksjonen er 131 GWh.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%