Vrenga kraftverk i Buskerud fylke ble påbegynt i 1958 og kom i drift i januar 1960. Kraftverket utnytter nedslagsfeltet på ca 100 km2 på Blefjell.

Krafttilgangen til Asker og Bærum var ikke tilfredsstillende i begynnelsen av 50-årene. Det var til dels nødvendig med streng rasjonering og nattutkobling i en periode etter 1955. Undersøkelsen i Numedal førte til at kraftselskapet, for å kunne dekke det øyeblikkelige behov, besluttet å realisere utbyggingen av Vrenga kraftverk i Flesberg kommune. Skagerak Kraft AS (daværende SKK Energi AS) overtok Vrenga kraftstasjon ved oppkjøp fra Energiselskapet Asker og Bærum Produksjon 1. juli 1999.

Nedslagsfeltet til Vrenga består av syv større og mindre vann som er regulert og gir et samlet magasinvolum på 29 millioner kubikkmeter. Fallhøyden til Vrenga er ca. 380 meter fra Hoppestadvannet og ned til kraftstasjonen som ligger noen hundre meter fra Numedalslågen. I kraftstasjonen er det installert et horisontalt peltonaggregat med ytelse, etter oppgradering i 1991, på 12 MW (opprinnelig ca 11 MW).

Kraftstasjonen er tilknyttet regionalnettet ved Kongsberg via egen 66 kV-ledning, foruten via 22 kV-ledningen til det lokale nettet i Flesberg. Vrengas slukeevne er inntil 4,8 kubikkmeter pr sekund, og stasjonen har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 84 GWh. Gjuva-vassdraget er overført til Vrenga via en 1600 meter lang tunnel fra Hanavatn til Hølseter.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%