Grytåi kraftverk ligger rett ved dammen og inntaket til Fjone kraftverk. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 119 meter. Installert effekt er 0,85 MW. Det er en peltonturbin i kraftverket med maks slukeevne 0,87 m3/s. Rørgata er ca 930 m lang og rørdiameter er 600 mm. Det er bygd et 4,2 km, 22 kV kabelanlegg fra Fjalestadgrendi til Grytåi minikraftverk. Ved inntaket i Grytåi er det krav om minstevannsføring på 43 l/s. Nedslagsfeltet er på 18,7 km2.

Eier: Skagerak Kraft, 100%