Gjuvåa kraftverk ligger rett ved rett fylkesvei 3428 i Tuddal sentrum, inntaket ligger i nærheten av Russmarken hyttefelt 757 moh. 

Gjuvåa er et elvekraftverk som utnytter et fall på 280 meter. Installert effekt er 4,8 MW. I kraftverket er det installert en peltonturbin med maks slukeevne 2,1 m3/s. Rørgata er ca. 2150 m lang og rørdiameter er 900 mm. Ved inntaket i Gjuvåa er det krav om minstevannføring på 120 l/s i sommerhalvåret og 50 l/s i vinterhalvåret.

Nedslagsfeltet er 32,7 km² og får blant annet vann fra Heddersvatn som ligger tett opp mot Gaustatoppen.